Vodopadi Stare planine, blago kojem se preti izgradnjom malih hidrocentrala

    2419

    VODOPAD ČUNGULJSKI SKOK

    Vodopad Čunguljski skok, Izvor fotografije: i.ytimg.com

    Na desetak kilometara od sela Topli Do, na Toplodolskoj reci je Čunguljski vodopad na 1 400 metara nadmorske visine. Nazvan po planinskom vrhu Čungulj u čijem se podnožju nalazi. Otkriven je 1996. godine od strane zalutalih istraživača na nepristupačnom terenu. Karakterističan po godišnjem usecanju u stene za centrimetar, na šta utiču jake i brze bujice koje nastaju prilikom otapanja snega. Danas njegova visina iznosi 42 metara.

    nastavak na strani 5