U Francuskoj prebačena brojka od 100000 azilanata u jednoj godini

    1283

    U Francuskoj je u 2017.godini azil zatražilo nešto više od 100000 osoba. Velikom broju je i odobren zahtev za azil.

    Ove brojke godinama su služile u dnevno političke svrhe jedino u predizbornim kampanjama. Međutim zbog stalnog porasta nezaposlenih i nemogućnost francuske države da tim migrantima obezbedi smeštaj i posao, sadašnja vlast je rešila da se ozbiljnje pozabavi ovim pitanjem. Već je donešen zakon da rok za odluku bude smanjen od 90 na 45 dana. Forsiraju se dobrovoljni povratak migranata u svoje zemlje uz novčanu nadoknadu koju plaćaju francuski poreski obveznici.

    Munistar unutrašnjih poslova Francuske Gérard Collomb se čudi ovim velikim brojkama znajući da je u više od polovine evropskih zemalja zahtev za azil u 2017.godini prepolovljen. Ne pomažu kaže ni 26000 dobrovoljno ili nasilno „izbačenih“ sa teritorije Francuske koji nisu imali regulisani boravak.

    Rekao je i da treba tekst zakona o azilantima da se preispita naročito zbog ljudi koji dolaze iz Albanije i zapadne Afrike.