Srbija i Gugl: Šta stranci pretražuju na internetu

  176

  Da li je Srbija zemlja trećeg sveta?

  Is Serbia a third world country?

  Odgovor Gugla: Srbija je danas parlamentarna demokratija. Svetska banka klasifikuje je kao zemlju sa srednjim prihodom, a ekonomija zemlje je u tranziciji iz dominantnog državnog sektora u tržišni model.

  Grey line

  Da li je Srbija deo Rusije?

  Is Serbia a part of Russia?

  Image copyright: GETTY IMAGES
  Srbi vole Putina

  Odgovor Gugla: Nakon raspada Sovjetskog Saveza, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija priznala je Rusiju u decembru 1991. godine odlukom Predsedništva o priznavanju bivših republika SSSR-a.

  Srbija ima ambasadu u Moskvi, a Rusija ima ambasadu u Beogradu i kancelariju za vezu sa UNMIK-om u Prištini.

  Grey line

  nastavak na strani 4