SKD Izvor u srcu Pariza u Srpskoj nošnji sa KOSOVA

    6740

    Evo jednog snimka sa nastupa SKD Izvor u srcu Pariza u Srpskoj nošnji sa KOSOVA koji su odigrali ispred glavne pariške opštine (Hôtel de Ville)…