Potvrda francuske vlade : Gorivo poskupljuje u 2018.godini

    945

    Francuska vlada potvrđuje, da usled fiskalnih mera koje će biti obuhvaćene novim zakonom, cena dizel goriva od 2018.godine biće za 7,6 santima (centi) veća od sadašnje.

    Sve to zbog taksi koje će biti uvećane za 10%. Za sada država uzima 70% taksi za jedan litar goriva. Ipak bi povećanje trebalo da kompenzuje snanjenje cena nafte na svetskom tržištu koje za dizel po litru iznosi oko 8 santima (centi).

    Neće biti pošteđen ni benzin čije se uvećanje očekuje za 3,9 santima (centi) u 2018.godini.