Poruka Ambasade Srbije u Parizu

  5793

  Izbori za Predsednika Republike Srbije raspisani su za 2. april 2017. Birači koji imaju boravište u inostranstvu, mogu Ambasadi Republike Srbije u Parizu podneti zahtev da se u Jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.  Zahtev je potrebno podneti najkasnije do 11. marta 2017.

  Uslov je da je gradjanin upisan u Jedinstveni birački spisak i da se blagovremeno prijavi Ambasadi  za glasanje u inostranstvu.

  Preko aplikacije na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal može se proveriti da li je lice upisano u birački spisak.

  U slučaju da lice nije upisano u Jedinstveni birački spisak, potrebno je, istovremeno sa zahtevom za upis u birački spisak podatka da će glasati u inostranstvu, Ambasadi podneti i zahtev za upis u Jedinstveni birački spisak u Republici Srbiji.

  Zahtev za upis u Jedinstveni birački spisak podatka da će gradjanin glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime, ime jednog roditelja birača, jedinstveni matični broj birača, opštinu, grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini, gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima.

  Uz zahtev potrebno je priložiti kopiju važećeg ličnog dokumenta R.Srbije,(pasoša ili lične karte ili vozačke dozvole sa upisanim JMBG).

  Zahtev se može podneti lično, poštom na adresu Ambasade: 5 Rue Léonard de Vinci, 75016 Paris, putem e-maila: konzularno.pariz@mfa.rs ili putem faksa: 01 40 72 24 11, 01 40 72 24 23.

  Obaveštenje o upisu možete preuzeti u Word ili PDF formatu.

  Zahtev za upis u Jedinstveni birački spisak u Republici Srbiji možete preuzeti u Word ili PDF formatu.

  Zahtev za upis u birački spisak podatka da će birač glasati u inostranstvu možete preuzeti u Word ili PDF formatu.