Ova Politika privatnosti zajedno sa našim Uslovima korištenja i Pravilima kao i drugim relevantnim dokumentima sa naše web stranice predstavlja osnovu u skladu s kojom ćemo obrađivati bilo kakve lične podatke koje dobijemo od Vas ili o Vama, odnosno podatke koje nam dostavite. Molimo pažljivo pročitajte nastavak teksta kako biste razumjeli naše politike kada je reč o Vašim ličnim podacima, te načine ka koje ćemo ih obrađivati. Upisivanjem Vaših podataka u Obrazac za konsultante (CAF) bilo elektronskim putem preko našeg sajta www.svisrbiuparizu.com  ili u papirnoj formi, Vi potvrđujete da prihvatate i da ćete se pridržavati svih praksi navedenih u ovoj Politici privatnosti.

Podaci koje možemo prikupljati od Vas

Podaci koje nam Vi dostavite. Možete nam dostaviti podatke o Vama popunjavanjem formulara na našoj web stranici www.svisrbiuparizu.com ili popunjavanjem formulara za uključenje pismenim putem, kroz usmeni razgovor sa nama putem telefona, putem e-maila ili na neki drugi način. Ovo uključuje podatke koje dostavite prilikom registrovanja za korištenje naše web stranice (u koliko bude bila uključena ta opcija), prilikom registrovanja Vašeg članstva, prilikom pretrage proizvoda,ili bilo kojim drugim vidovima društvenih medija dostupnih na našoj web stranici, učešća u nagradnim igrama, promotivnim aktivnostima ili anketama, kao i podatke koje dostavite u slučaju prijavljivanja problema u funkcionisanju naše web stranice. Podaci koje nam dostavljate mogu uključivati sljedeće:

 • ime i prezime,
 • adresa,
 • e-mail adresa,
 • broj mobilnog telefona,

Nadamo se da ćete nam dostaviti ove podatke. Međutim, ukoliko ne budete željeli da nam obelodanite Vaše lične podatke, molimo da ih ne upisujete. Skrećemo Vam pažnju na to da Vam, ukoliko ne dostavite gore pomenute podatke, u pojedinim slučajevima nećemo moći pružiti usluge koje ste zahtijevali.

Podaci koje mi prikupimo o Vama. Mi čuvamo u evidenciju o Vašem nivou unutar naše konsultantske mreže, Vašim rezultatima, novim konsultantima kojima ste Vi sponzor itd.

Prilikom svake Vaše posete našoj web stranici, mi možemo automatski prikupiti sledeće podatke:

 •  tehničke podatke, uključujući IP adresu sa koje je Vaš kompjuter pristupio Internetu, Vaše pristupne podatke, vrstu i verziju pretraživača, podešavanja vezano za vremensku zonu, vrste i verzije plugina pretraživača, podatke o operativnom sistemu i platformi;
 • podatke o Vašem pristupu stranici, uključujući URL (internetska adresa) podatke o pristupu našoj stranici, i drugim stranicama sa naše stranice (uključujući datum i vrijeme); podatke o proizvodima koje ste pretraživali i gledali; vreme odziva stranice, greške pri skidanju sadržaja, dužinu trajanja posete određenoj stranici, podatke o interakciji između stranica (listanje stranica, klikovi, prelazak miša preko bannera), kao i metode korištene za odjavljivanje sa stranice, kao i broj telefona korišten za pozivanje naše Službe za podršku kupcima.

Podaci dobijeni iz drugih izvora. Možemo dobiti određene podatke o Vama ukoliko budete koristili bilo koju drugu web stranicu kojom upravljamo ili neke druge usluge koje pružamo. Takođe, blisko sarađujemo sa trećim stranama (uključujući, na primjer, poslovne partnere, podizvođače za tehničke usluge, usluge isporuke i plaćanja, mreže za reklamiranje, provajdere za analitiku, provajdere za pretraživanje podataka, bonitetne agencije) od kojih takođe možemo dobiti podatke o Vama.

Upotreba dobijenih podataka

Mi koristimo dobijene podatke o Vama u sljedeće svrhe:

 • kako bismo izvršili naše obaveze nastale kao rezultat kako bismo Vam mogli obezbijediti sve informacije, proizvode i usluge koje budete zahtijevali od nas uključujući rešavanje bilo kakvih sporova, prikupljanje naknada i identifikovanje i rešavanje problema;
 • kako bismo Vam dostavili podatke o ostalim uslugama koje nudimo a koji su slični onima o kojima ste se raspitivali;
 • za praćenje i utvrđivanje usklađenja Vaših aktivnosti sa našim politikama i pravilima;
 • kako bismo Vam dostavili, ili odobrili trećoj, izabranoj strani da Vam dostavi, informacije o proizvodima ili uslugama za koje smatramo da bi Vam bile zanimljive. Kontaktiraćemo Vas isključivo putem elektronskih medija (e-mail, SMS) u vezi informacija o proizvodima ili uslugama sličnim onima koje su bile predmet naše prethodne saradnje. Tako ćemo postupiti isključivo ukoliko za to imamo Vaše odobrenje. Ukoliko se predomislite, i odlučite da ne želite da koristimo Vaše podatke na ovaj način, ili da Vaše podatke dajemo trećim stranama u marketinške svrhe, molimo: kontaktirajte Službu za podršku slanjem e-maila sa nase kontakt strane.
 • kako bismo Vas obavestili o promenama u pružanju naših usluga;
 • kako bismo Vam obezbedili najbolju prezentaciju materijala sa naše web stranice svi srbi u parizu
 • kako bismo omogućili odgovarajuće upravljanje našom web stranicom, uključujući identifikovanje problema, analizu podataka, testiranje, istraživanje, u statističke svrhe i svrhe anketiranja;
 • kako bismo poboljšali našu web stranicu i omogućili da je sadržaj na stranici predstavljen na najefikasniji način za Vas i Vaš kompjuter;
 • kako bismo održavali našu stranicu sigurnom;
 • da bismo izmerili ili razumeli  efikasnost marketinških aktivnosti prema Vama i drugima, te kako bismo omogućili reklamiranje prilagođeno Vama, što uključuje ispitivanje zadovoljstva korisnika i slične aktivnosti;

Kolačići (cookies)

Naša web stranica www.svisrbiuparizu.com koristi kolačiće (mali fajlovi koji se nalaze na hard disku korisnika web stranice) kako bismo Vas razlikovali od ostalih korisnika naše web stranice. Ovo nam pomaže da Vam omogućimo dobro iskustvo kada pretražujete našu web stranicu, ali nam takođe omogućava da poboljšamo našu web stranicu. Koristimo „kolačiće“ kako bismo mogli analizirati protok informacija; za kastimizaciju usluga, sadržaja i reklamiranja.

Izmene naše Politike privatnosti

Bilo kakve buduće izmene naše Politike privatnosti će biti objavljene na našoj web stranici, a takođe ćemo Vas o tome obavestiti putem e-maila (u slučajevima kada je to potrebno) ili na naki drugi način. Sve izmene stupaju na snagu datumom objavljivanja. Vaše korištenje web stranice nakon objave izmijenjene Politike privatnosti smatraće se prihvatanjem svih izmjena.

Kontakti i žalbe

Molimo Vas da sva pitanja, komentare i zahteve u vezi ove Politike privatnosti uputite našoj Službi za podršku, putem e-mail adrese: svisrbiuparizu@yahoo.fr

Ukoliko budete smatrali da naše aktivnosti nisu u skladu sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas o tome obavijestite putem e-mail adrese navedene iznad. Molimo Vas da opišete što je detaljnije moguće situacije za koje mislite da predstavljaju kršenje ove Politike privatnosti. Mi ćemo reagovati i proveriti Vaše navode.

Datum objave: 25.08.2016.