Po broju obolelih od raka pluća Srbija druga u Evropi

    295

    „Danas smo svedoci brzog razvoja imunološke terapije različitih malignih bolesti, koja predstavlja pravu revoluciju u lečenju karcinoma, pa tako i karcinoma pluća. Sa imunoterapijom u značajnom procentu beleže se odlični rezultati, kao što su dugotrajna delimična ili potpuna povlačenja metastatskih tumora“, naglasila je ona.

    Pojašnjava da lekovi ne deluju na tumor, već direktno na imuni sistem organizma tako što prekidaju blokadu imunog odgovora koju tumor izaziva i pojačavaju odblokirani imuni odgovor organizma na tumor kojim se ubijaju tumorske ćelije. Jovanović se nada da će ta grupa lekova, kao i drugi lekovi, uskoro biti dostupni preko zdravstvenog osiguranja i za pacijente Srbije.

    izvor : Tanjug