Pariz : Srpski radnici, prilikom renoviranja butika, otkrili fresku neprocenljive vrednosti

    1755

    Pošto su počeli da pripremaju jedan od unutrašnjih zidova butika za krečenje, uvideli su da se iza već nalepljenih tapeta nalazi još nešto. Pozvali su arhitektu, koji je uvideo da se iza ne nalazi obična slika u vidu freske, pod prašinom i malo uništena. Obavestili su odgovorne službe specijalizovane za ovakva otkrića. Oni su uspeli da otkriju fresku koja je dugačka 6 metara i visine 3 metra.

    Ovo remek-delo je nacrtao učenik poznatog slikara Le Brun-a, a predstavlja Charles Marie François Olier-a, markiza iz Nointel-a. On je bio ambasador Luju XV u Konstantinopolju i na slici je on ispred Jerusalima.

    pogledajte sliku na sledećoj strani