Pariski region plaća odštetu putnicima RER A i B

    3696

    Krajem oktobra je bilo velikih problema u prevozu na linijama A i B pariskog RER-a. Radovi i tehnički problemi su bili tome uzrok. Najbolje znaju putnici koliko im je takva situacija komplikovala kretanje.

    Ipak, vodeći ljudi pariskog regiona zaduženih za trasport su odlučili da plate odštetu svima onima koji su bili žrtve ovakve situacije.

    Svi oni putnici koji mogu da dokažu da rade ili žive u blizini jedne RER A stanice van Pariza dobiće 10eura, a oni na liniji RER B dobiće 20eura odštete. Trebate se samo javiti na najbližem šalteru železnice.