Ograničenje brzine od 30km/h u Parizu već od sutra

    2788

    Do kraja 2017.godine četrnaesti arondisman u Parizu biće u zoni 30. To znači da ćete moći maksimalno da vozite 30km/h. Do kraja 2020.godine na 85% puteva u Parizu oganičenje će biti 30km/h.

    Počinje se sa četrnaestim arondismanom a posle glasanja u pariskom savetu 25. i 26. septembra očekuje se da se postepeno u V, VI, VIII, X, XV, XVII et XVIII arondismanu otpočne sa limitiranjem brzine na 30km/h.

    Kako javljaju iz opštine Pariza, povećaće se broj staza za bicikliste, uvećaće se trotoari i odvojiće se saobraćaj za automobili i kamione. Tako da će 2020.godine samo 15% puteva biti ograničeno na 50km/h i to uglavnom velike avenije kao što su Jeliseljska polja.

    Šta će ova nova uredba promeniti u Parizu gde je već prosečna brzina 15km/h. Gradski čelnici se pravdaju da će smanjiti zagađenje i buku dok ih udruženja automobilista optužuju da žele da isteraju automobile iz Pariza.