Makron : Kazne za zemlje koje ne prihvate migrante

    333

    Francuski predsednik se u Rimu sa italijanskim kolegom složio i sa predloženim merama za migrante. Naime do sada su neke zemlje Evropske unije, a posebno se odnosi na zemlje Višegradske grupe, odbijale da prime migrante na svojoj teritoriji. Dogovoreno je da se uvede takozvani automatski mehanizam koji će primorati sve zemlje Evropske unije na prihvat migranata na ovaj ili onaj način. U slučaju da to odbiju za njih će biti određene finansijske kazne.

    Ostaje da se vidi kako će na ovu odluku reagovati zemlje kao što su Mađarska, Češka, Poljska i Slovačka koje su odbijale da prihvate migrante.

    Podsetimo da se u Srbiji prema zvaničnim podacima nalazi oko 5000 migranata od kojih neki imaju želju i da ostanu i žive u Srbiji.