Karadžić osuđen na kaznu doživotnog zatvora

  322

  14.45 – Osim jednog delimično usvojenog zahteva (broj 31) Karadžića, svi ostali navodi iz žalbe su odbačeni.

  14.40 – Odbijena još dva žalbena navoda vezana za Srebrenicu.

  14.35 – Žalbeno veće ukazuje da Karadžić nije pokazao da postoji greška u delu prvostepene presude koja se odnosi na nameru da se počini genocid u Srebrenici. Dodaju da je znao za zločine u Kravici, kao i da je morao znati i za druga ubijanja

  Izricanje presude

  14.30 – Veće do sada odbacilo sve žalbene navode Karadžića u vezi sa napadima na Sarajevo i Srebrenicu.

  14.15 –  Veće delimično prihvata žalbeni zahtev Karadžića broj 31.

  14.10  Žalbeno veće do sada odbilo sve žalbene osnove Karadžića, u toku čitanje sažetka žalbene presude.

  nastavak na strani 3