Francusko-srpska vojska oslobodila Srbiju

  464

  Prigodno filatelističko izdanje u opticaju je od 1. novembra, sadrži šest maraka nominalnih vrednosti po 23 dinara, dva FDC koverta i štampano je u tiražu od 15.000 primeraka.

  Motivi na markama1. Vojvoda Stepa Stepanović, u pozadini: na Solunskom frontu, pred oslobođenje Bitolja, u jesen 1916. godine; 2. General Franše d’Epere, u pozadini: regent Aleksandar Karađorđević s generalom Franše d’Epereom, vojvodom Živojinom Mišićem i generalom Petrom Bojovićem na položaju Jelak, Solunski front, 1918;  3. Vojvoda Živojin Mišić, u pozadini: Dunavska divizija na maršu posle Gruništa, 1917. godine (autor fotografije Dragomir Glišić). 4. Ulazak francuskog generala Ogista Šarla Tranijea u oslobođeno Prokuplje, oktobar 1918. godine (autor fotografije Dragomir Pavlović); 5. Vojvoda Petar Bojović, u pozadini: regent Aleksandar Karađorđević s generalom Petrom Bojovićem i srpskim oficirima na slavi na Solunskom frontu; 6. General Pol Prosper Anri, u pozadini: vojvoda Živojin Mišić uručuje orden Belog orla francuskom generalu Prosperu Anriju, 1918.

  U 2018. godini obeležava se stogodišnjica kraja Prvog svetskog rata i oslobođenja Srbije od strane francusko-srpske vojske. Oslobodilački pohod srpske i francuske vojske, nakon herojskog proboja Solunskog fronta 15. septembra 1918, okončan je oslobođenjem Srbije i kapitulacijom bugarske, odnosno austrougarske vojske, a danas se smatra jednim od temeljnih elemenata na kojima se zasniva tradicionalno prijateljstvo Srbije i Francuske.

  Naime, u periodu od 15. septembra do 1. novembra 1918. godine srpska i francuska vojska probile su Solunski front, primorale na kapitulaciju bugarsku i austrougarsku armiju. U svom pobedonosnom pohodu zajedničke snage Srba i Francuza zauzele su, 25. septembra Štip, 26. septembra Veles, Skoplje 29. septembra, oslobodile Vranje 5. oktobra, Leskovac 7. oktobra, Niš 12. oktobra, 25. oktobra Jagodinu, 26. oktobra Kragujevac, 29. oktobra Požarevac, 30. oktobra Smederevo i konačno 1. novembra 1918. godine i Beograd.

  Ova vojna operacija udruženih armija Francuske i Srbije bila je veoma značajna i za slom Centralnih sila na zapadnom frontu. Bugarska je potpisala primirje 29. septembra, dok je austrougarska armija primirje potpisala 3. novembra, a kapitulacija Nemačke carevine 11. novembra dovela je do završetka Prvog svetskog rata.

  U oslobođenju Srbije 1918. godine, francuskom vojskom komandovali su generali Franše d’Epere, Prosper Anri i Žuino-Gambeta, a srpskom vojskom generali: Mišić, Stepanović i Vasić.

  Stručna saradnja: potpukovnik dr Dalibor Denda, naučni saradnik, Institut za strategijska istraživanja Univerziteta Odbrane; Uprava za tradiciju, standard i veterane Ministarstva odbrane Republike Srbije; Vojni muzej u Beogradu.
  Umetnička obrada: Nadežda Skočajić, akademski grafičar.

  izvor : politika.rs