Francuska: Ogromne kazne za vožnju bez vozačke dozvole i osiguranja

    1636

    Od 05.novembra francuska policija je počela sa novim načinom kažnjavanja svih onih koji voze bez vozačke dozvole ili osiguranja za vozilo. Do sada je vozač bio uhapšen i priveden u policiju. Nova uredba koja će stupiti na snagu u celoj Francuskoj od 07.januara predviđa visoke novčane kazne za ovakve prekršaje.

    To znači, ako vas zaustavi policija a zaboravili ste vozačku dozvolu plaćate kaznu od 640€ (plaćanje u roku od 15 dana). Kazna se povećava na 800€ ako je platite između 15 i 45 dana i posle 45 dana ona iznosi 1600€. U slučaju osiguranja ona iznosi 400€, ako je platite između 15 i 45 dana ona iznosi 500€, a posle 45 dana plaćate 1000€.

    Ovakav vid kazni je moguć samo ako u slučaju da vas policija zaustavi imate neki validni dokument i tako možete dokazati vaš identitet, da niste maloletnik, da do sada niste bili kažnjavani za isto delo ili da vas policija nije u isto vreme zaustavila i za neki drugi saobraćajni prekršaj. U suprotnom bićete privedeni u policijsku stanicu.