Francuska: Od 01.juna, jedanaest obaveznih vakcina za decu

    1330

    Deca koja su rođena posle 01.januara 2018. godine obavezna su da prime jedanaest vakcina. To su vakcine protiv velikog kašlja, protiv bakterije Haemophilus influenzae tipa B, hepatitisa B, meningokoka C, pneumokoka, rubeola, zauški, difterije, tetanusa i dečije paralize. Na francuskom po redosledu to izleda ovako : la coqueluche, l’Hæmophilus influenzæ b, l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons, la rubéole , la diphtérie, le tétanos i la poliomyélite.

    Od 01.juna roditelji će morati da pokažu popunjen karton vakcinacije sa svim vakcinama da bi mogli da upišu svoje dete u obdanište.