Francuska : Bolnica vraćala porodicama mrtve. Bez organa

    503

    Pazite dobro šta kaže francuski zakon od 15.juna 2018.godine.

    Sve preminule osobe su automatski donori organa i tkiva sem ako se nisu upisale pre smrti na zvaničnom spisku onih koji ne žele da doniraju organe. Nadležni organi i bolnice su obavezne da vrate telo u najboljem mogućem stanju. U slučaju da porodica preminulog saopšti da je on pismeno ili oralno njima saopštio da neće da donira organe onda bolnice nemaju pravo da uzimaju organe dotične preminule osobe.

    Znači da u slučaju da porodica preminulog ne saopšti bolnici želju pokojnika da ne želi ili da preminuli nije upisan na listu da neće donirati organe, posle smrti mu se automatski vade oni za koje stručna lica smatraju da su potrebna. Kada se desi smrtni slučaj ko još razmišlja o tim stvarima ali eto sada se treba i o tome razmišljati.

    Zakonom je zabranjeno da se ti organi posle prodaju, čuva se anonimnost donora i onoga kome se ti organi presađuju.