EU : „Načekaćete se da vas primimo, ali ne smete u trgovinsku uniju sa Rusijom“

    386

    RAKIJA I SIR BEZ CARINE

    SRBIJA bi 25. oktobra trebalo da potpiše trgovinski sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom. Dosadašnji sporazum o slobodnoj trgovini odnosio se na Rusiju, Belorusiju i Kazahstan, a sada će se proširiti i na Jermeniju i Kirgiziju, a proširuje se i obim robe koja može da se izvozi bescarinski. Novi proizvodi koji će biti oslobođeni carine su voćne rakije, ovčiji i kozji sir, 400 tona kravljeg sira, 90.000 litara vinjaka i 2.000 tona cigareta.

    izvor : novosti.rs