Crnogorska pravoslavna crkva: ČIJI JE MANASTIR OSTROG !?

  256
  FONET

  Dve zemlje, jedna priznata i jedna kanonski nepriznata crkva – svi imaju mišljenje o tome čiji bi manastir Ostrog trebalo da bude.

  Javna rasprava Vlade Srbije i Crne Gore, ali i srpske i crnogorske pravoslavne crkve dovela je do toga da vernicima verovatno nije jasno u čiju će versku kuću ubuduće ulaziti kada budu išli na Ostrog ili druge manastire i crkve.

  Povod je usvajanje Predloga Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori.

  Prema ovom zakonskom okviru, država ponovo postaje vlasnik svih verskih objekata koji su izgrađeni do decembra 1918. godine, a bili su državna svojina.

  nastavak na strani 2