Crkveni kalendar (aplikacija)

    299

    Srpska pravoslavna crkva ima ukupno 36 praznika, plus 49 nedelja, koji se štampaju crvenim brojevima i slovima.

    Termin „crveno slovo“ je utemeljen duboko u srpskoj tradiciji, a vezuje se za velike praznike koji su obeleženi crveni slovima u kalendaru. Na taj dan se uglavnom posti
    U savremenom dobu postoje poslovi od opšteg interesa, koji se ne mogu obustavljati ni u nedeljne, ni u praznične dane.
    nastavak i preuzimanje na strani 2