„Bosanski i crnogorski“ jezik se razlikuje od srpskog?

  258

  Prošle nedelje, listao sam Pravopis bosanskoga jezika za osnovne i srednje škole i Pravopis crnogorskoga jezika…

  BOSANSKI 1. Bosanski jezik je termin koji ne priznaju jezički stručnjaci u Beogradu, a mislim da je slična situacija i u Zagrebu. A koje je glavno obeležje tog jezičkog idioma? U tački 155 Pravopisa bosanskoga jezika stoji da su „riječi iz arapskog, perzijskog i turskog jezika najbrojnije posuđenice u bosanskome jeziku…“.

  A to su: mosur (kalem), fara (radost), devar (islamski verski običaj po kojem se povodom nečije smrti novcem dariva sirotinja za otkup pokojnikove duše), hutba (propoved petkom i za bajram), tekbir (u islamu učenje odnosno izgovaranje u više navrata Alahu-ekber), tešdid (označava udvostručene konsonante u arapskom jeziku)…

  A šta je zajedničko svim ovim rečima? Arhaične su, u medijima ih nema, već uglavnom u verskim tekstovima. Samo onaj ko živi u sadašnjosti može otići u budućnost. Ko živi u prošlosti tamo i ostaje.

  nastavak na sledećoj strani