Mobilni i fiksni operateri

913

MOBILNI I FIKSNI OPERATERI

SFR
Tel‎: 1023

ORANGE
Tel‎: 3900

BOUYGUES
Tel‎: 1034

FREE
Tel‎: 1044

Komentari